i serieko parametro anitzeko pazientearen monitorea